ОББ

Рекламна кампания

Рекламна кампания "Бизнес овърдрафт" – преса, външна реклама, радио, TV клип– криейтив и творческа насока,  съвместно с ДМБ София
Обединена българска банка е първият и най-мащабен консолидационен проект в българския банков сектор. Основен акционер - Национална банка на Гърция (NBG) - 99,9%.

2008
Следващ проект
Предишен проект

Обратно към проекти