PVK
LAW FIRM

Уебсайт

Плочева, Вълчев, Кърсердарева и съдружници е адвокатско дружество, предоставящо правни услуги на български и чуждестранни корпоративни клиенти.
Дейността ни е свързана с търговското, банковото, финансовото, данъчното и конкурентното право, правото на интелектуална собственост, вещното право и процесуалното представителство.

www.pvk-lawfirm.com


2010
Следващ проект
Предишен проект

Обратно към проекти