GREEN LIGHT
BROKERS

Лого, идентичност и уебдизайн

Енергията е нашата възможност за живот.  Тя има различни форми – светлина, топлина, движение и различни източници – възобновяеми и невъзобновяеми.

Затова GLB Bulgara избра през 2008 г. да се фокусира върху производството на електричество без емисия на парникови газове, използвайки най-съвременните технологии.

www.glbbg.com

2010
Следващ проект
Предишен проект

Обратно към проекти